Услуги

Технически изисквания за монтаж на тапети

 • Преди започване на монтажа стените трябва да бъде изравнени, сухи и идеално за шлайфани.
 • Желателно е преди започване на монтажа за се замери  влажността на въздуха и стената
 • Ъглите между тавана и стените и пода и стените трябва да бъдат прави и идеално почистени
 • Задължително е в помещенията да бъдат с монтирани прозорци за избягване на въздушни течения.

За да бъде качествен монтажът имаме следните изисквания:

 • температурата на въздуха да бъде мин. 15˚С
 • абсолютно не се допускат извършване на допълнителни строителни работи след  монтажа на тапети

При неспазване на посочените изисквания последствията са :

 • при не изравнени стени се затруднява напасването на тапетите, тъй като те не изравняват неравности
 • при влажни стени се нарушава абсорбцията на лепилото, което причинява забавяне на изсъхването. В следствие на това се получава  запечатване на стена и поява на мухъл.
 • ако е налице неправилно оформени и не добре почистени  ъгли се затруднява правилното изрязване на краищата на платната.
 • при ниска температура и въздушни течения се  нарушава нормалното залепване и изсъхване на тапетите, което води до поява на петна, свиване и отваряне на снадки, разлепване на краищата  на платната и др.
 • при извършване ма СМР след положени тапети са възможни всякакви деформации , накъсвания и замърсявания, които могат да доведат до подмяната им.